slide1a.jpg
badania i analizy biochemiczne
Naszym podstawowym celem jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów.

LABORATORIUM BADAWCZE BIOLICH

LABORATORIUM BADAWCZE firmy BIOLICH z siedzibą w Licheniu Starym gm. Ślesin, woj. wielkopolskie zajmuje się badaniami i analizami biochemicznymi nakierowanymi na wyselekcjonowanie przeciwciał i antygenów, z wykorzystaniem których możliwe jest wykazanie  w różnych płynach ustrojowych organizmu – krwi, moczu, kale itp. obecności konkretnego składnika, antygenu powodującego rozwijanie się komórek rakowych w organizmie albo zakłócającego prawidłową pracę organizmu.

Przy pomocy naszego testera badania diagnostyczne pacjent może przeprowadzić samodzielnie z odczytaniem jego wyniku.

Naszym podstawowym celem jest spełnienie wymagań i oczekiwań Klientów.

Działanie Laboratorium Badawczego jest zgodne z wymaganiami normy PN–EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
Dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem oraz personelem o wysokich kompetencjach technicznych i szerokiej wiedzy laboratoryjnej.

W codziennej praktyce stawiamy sobie następujące cele:

  • uwzględnianie potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • wysoki poziom proponowanych produktów,
  • wiarygodność wyników badań,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania i kompetencji.